Watergewenning inschrijving

Watergewenning

Nieuwe cursus vanaf 21 februari 2024  in het Begijntjesbad te Overijse

Exclusief voor leden organiseren we cursussen watergewenning voor kleuters in ‘t Begijntjesbad in Overijse. Onder de begeleiding van een ervaren monitoren leren de kinderen gedurende 10 keer een half uur aan water wennen zonder dat één van de ouders mee in het bad gaat. Voor de eerste groep mag een ouder mee, maar dat hoeft echt niet.

Geplande reeks

  • 21, 28 februari
  • 6, 13, 20 en 27 maart
  • 17 en 24 april
  • 8 en 15 mei
  • Gaat door op 10 opeenvolgende woensdagen (niet in de schoolvakanties of op feestdagen). De prijs per lessenreeks bedraagt 70 € (65 € vanaf het tweede kind in dezelfde cursusperiode) en omvat
  • de toegang tot het zwembad (voor het kind)
  • de verzekering
  • het gebruik van zwembandjes en -plankjes

GROEP 1: vanaf 2,5 wennen aan het water - 17u30 tot 18u00 (Maximum 10 kindjes)

GROEP 2: 3 tot 4 jaar wennen aan het water - 18u00 tot 18u30 (Maximum 10 kindjes)

GROEP 3: vanaf 4 jaar wennen aan het water + drijven en pijlen -   18u30 tot 19u (Maximum 10 kindjes)

Watergewenning is een cursus en geen vrijetijdsbesteding. Het is mogelijk dat kinderen naargelang hun ‘kunnen’ overgeplaatst worden naar een meer aangepaste groep. Eenmaal een niveau is bereikt, is het wachten tot de volgende leeftijdsgroep wordt bereikt.

Elke les begint stipt. Wees minstens een kwartier vroeger in het zwembad voor het omkleden. Wij mogen gebruik maken van de gemeenschappelijke kleedkamers, de nummers worden meegedeeld aan de kassa.

INSCHRIJVINGSREGELS:

De watergewenning is voorbehouden voor leden van de Gezinsbond. Uiteraard kan u altijd lid worden en genieten van het volledige aanbod.

Inschrijving kan enkel online via het inschrijvingsformulier en vanaf de vermelde data. Er is geen wachtlijst of vervroegde reservering mogelijk. De inschrijving wordt verwerkt door een vrijwilliger in zijn/haar vrije tijd die hiervoor de nodige vrije tijd reserveert in de inschrijvingsperiode. Indien u niet beschikt over internet of bij problemen kan u bellen naar 0478 / 332.025.

Voor een vlotte verwerking gebruikt u best geen gewone email. Online inschrijving zorgt voor een geregistreerde volgorde en correcte verwerking bij overschrijding van het maximum.

Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld van op rekening BE28 7865 7371 0120 van Gezinsbond Overijse met vermelding van naam en voornaam van het kind. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na inschrijving vervalt de reservatie. Mocht er zich een probleem voordoen (ziekte, tijdstip agenda, …) kan volledige terugbetaling tot 48 u voor de start van de eerste les. Daarna is er enkel gedeeltelijke mogelijkheid na gegronde reden en in overleg met de organisatoren.

Bij de vermelding VOLZET kan u nog wel inschrijven en eventueel een vrijgekomen plaats innemen. Gelieve te wachten met de betaling tot dat u een bevestiging en vraag tot betaling ontvangt.

U ontvangt een bevestigingsmail na verwerking en een herinnering een paar dagen voor de eerste sessie. U krijgt lidkaartje/ingangsbewijs voor de reeks en een medische steekkaart die u bij de eerste les in het zwembad afgeeft.

Meerdere ziekenfondsen voorzien in een financiële tegemoetkoming in de kosten van sportlessen en -kampen. Vraag hiervoor bij uw ziekenfonds een formulier om in te vullen en breng het voor een vlot verloop mee bij de eerste les.

Organisatoren en monitoren behouden zich het recht om op basis van de vermelde regels de inschrijvingen te verwerken en/of voorrang te geven aan nieuwe cursisten.

INSCHRIJVINGEN VANAF: 

Maandag 29 januari 20u: Leden van Gezinsbond Overijse/Hoeilaart/Huldenberg/Tervuren

Donderdag 1 februari: leden van de Gezinsbond uit andere afdelingen. 

Geen inschrijving of verwerking voor vermelde datum

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Contact: 

Coördinatie inschrijvingen: Katrien ROELAND
Tel: 0478 / 332.025 (na 18 uur)
Postadres: Kerselarenstraat 46 – 3090 OVERIJSE

Coördinatie Gezinssport Vlaanderen – Overijse
Liza BENNEUX
Hengstenberg 59
0479 / 365 139